03 La via crucis

Da liejer pea
03 La via crucis
Sun l troi che mëina sun Jevun, petons damprossù te 14 capeles dla stazions cun chedri che nes conta la storia dla Pascion de Gejù Crist a jì sun Golgata. N ucajion de pelegrinajes, dantaldut ntan l’enes dan Pasca, vëijen trueps che prëia dan la stazions.

Bele dan 500 ani fovel peldes su per troi che mëina sun Jevun. Tla nzijion de ram Nemesis dl 1495 de Albrecht Dürer n vëijen una bel tler. Y tl museum dla zità de Tluses iel da udëi n cheder de Stefan Kessler dl 1650, ulache n vëij set peldes.
La ncëria de fé su la capeles ova dat Abraham Jenner, n berba de Matthias Jenner che ova n valgun dejeneies plu tert fundà l cunvënt de Jevun.

La 14 stazions dla via crucis de ncueicundì fova unides renuvedes y inauguredes tl 1839. La tofles tla capeles ova depënt Johann Endfelder de Schwaz tl Tirol. L se trata de n gran moster tirolesc dl tëmp danter l baroch tert y l tlassizism.